להבין את אותם התלמוד [3]. אחד מספרי ההלכה האלה הנו 4 טורים (רבינו יעקב בנו של

להבין את אותם התלמוד [3]. אחד מספרי ההלכה האלה הנו 4 טורים (רבינו יעקב בנו של

להבין את אותם התלמוד [3]. אחד מספרי ההלכה האלה הנו 4 טורים (רבינו יעקב בנו של

Blog Article

החלקים של התורה

ספר תורה כתוב על אודות קלף, מעצב השיער הקדוש מאוד בתורה.
בתורה חמש בסדר גודל עולמי אצל ספרי קודש

התורה שבכתב - כוללת את אותן התנ"ך - קובץ הסופי 30 ספרים, בשם מייצג בראשי תיבות רק את שלושת חלקיו: תורה, נביאים וכתובים. היא בעצם חוקי כתבים רבים הכתובים ברובם בלשון הקודש ומקצתם בארמית. התנ"ך מתאר את אותה תולדות הטבע מעת בריאתו, ומתמקד בתולדות בעלות ארץ עד לתחילת תחולת החיים של דירות נלווה. ובנוסף מהווה מכילה קובצי כלים ומצוות, טענות מוסר, פתגמים ואחרים.
כמה חומשי אומנות הינם החלק המקודש מאד בתנ"ך ואותו אחד תוכנן מפי הקב"ה על ידי איתן, הנביאים והכתובים נכתבו על ידי נבואה באמצעות נביאים ייחודיים בתקופות שונות.

המשנה - קובץ הכולל בעיקר הלכה טיפים ומצוות. הנלמד בידי התנאים מהפסוקים בתנ"ך על פי המסורת - איש מפי סוכן ועד ל איתן רבנו. נוסחה הסופי של המשנה גובש ונחתם באמצעות רבי יהודה הנשיא. עצם כתיבתה על ידי המשנה נעשה חריגה מהמסורת המקובלת ואפילו עד נו אז שאסרה על עבודות ספרות תורנית אחרת חוץ מ התנ"ך, רבי יהודה הנשיא חרג מכלל הגיע משום שראה שאי אפשר לחלוף את העברה של ההלכות בע"פ בגלל השיכחה לכן סיכום. המשנה נכתבה בארץ, בלשון הקודש בניב נפרד מזה שמוכר מבין התנ"ך, הקרוי לשון חכמים או שמא "עברית משנאית".
התלמוד - ובו נדע המקור להלכות מהמשנה מהתנ"ך ודברי הלכה ואגדה חדשים - בסיסי אחר הפרשנות הנפוצה ותוספות שונות כמו שנלמדו במאות התקופה שלאחר חתימת המשנה. התלמוד חוקי אחר קבצים - התלמוד הבבלי שנלמד ונחתם בקהילה היהודית בבבל, בידי האמוראים רבינא ורב אשי, והתלמוד הירושלמי שנלמד ונחתם בקהילה היהודית במדינתינו בגליל, באמצעות האמורא רבי יוחנן.
אחר התלמודים מבוססים הכול על שכבה פרשני והלכתי שצברו לתקופה של השנים בקהליה שבה נערך כל אדם מאתרים אלו. נספח הקבצים כתובים ברובם בשפה הארמית בדיאלקט מקומי. ברוב הלימודים בישיבות נסוב סביב התלמוד (בעיקר התלמוד הבבלי) והמשנה. ובעקבות דיוניו, נכתבו ספרי הלכות רבי רושם [2] ואפי' ספרי עיון שבאו אלא לפרש אחר התלמוד [3]. כזה רשומות ההלכה הנ"ל היא בעצם מספר טורים (רבינו יעקב בנו אצל הרא"ש) ועליו היוצר מרן רבינו יוסף קארו את חיבורו הדירה יוסף שהוא הבסיס לספרו השולחן ערוך.
השולחן ערוך - ספר הלכה המסכם את אותו קובצי הפרשנות והספרים הרבים ש נכתבו הכול על התלמוד. השולחן ערוך נוצר בידי רבי יוסף קארו ועם הזמן נכתבו באחריותו ספרי קריאה שונים אשר מטרתם לדעת את אותו דבריו ולדון בבעיות נוספים או לחילופין מתחדשים: מצד הכבירים שבהם: פרי מגדים מגן אברהם ומשנה read this ברורה
ספרות אחרת הינה הספרות הקבלית המבוססת במדויק על כתבי האר"י והזוהר.

סמיך התורה

אלמנט הדת הינה האמונה בא-ל הזר הראשון והיחיד
נושאי האמונה
המפורסמת מאד הינה רשימתו של הרמב"ם המאפשרת 3 חמש עיקרים, ובראשם האמונה באחדות ה', האמונה בהיותו מופשט אך לא גשמי, האמונה בנבואה והאמונה בעליונותה הנבואית בידי תורת איתן. מכיוון העיקרים הנוספים נמצאות האמונות בתחיית המתים, ברחבי אירופה השני ובמשיח.

אחד הביטויים המזוהים מאד אלו שיש להן האמונה היהודית, סימבול של פסוק בתורה, הוא "שמע מדינת ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד" (דברים, ו', ד'). יהודים השתמשו בפסוק הגיע כביטוי לאמונה בייחוד השם, כאמצעי לזיהוי לפני יהודים מאפיינים, והשמיעו את הפעילות כאות לדבקותם בתורה, ואף מתקופת מוות המתארת את קידוש השם.

בריאת הטבע
בספר בראשית מסופר כיצד נברא הבריאה בשישה ימים. עוד להם מתואר יממות שביעי אשר בו שבת ה' ממלאכתו. מניין השנים בלוח מהווה לבריאת הטבע (שנה תקול בריאת אדם הראשון), על-פי תוך פשרה המופיע בספר מבנה עולם (ספר שנזכר בתלמוד ומיוחס לרבי יוסי בן חלפתא). השנים נמנות בספרות עבריות, ולפיכך שנת התשע"ו הנו השנה ה-5,776 לבריאת אמא אדמה, על-פי העלות הנוספים.

במסגרת המתואר בספר בראשית, נברא אף אחד לא אחרון ביממה השישי, ככתר העולם במושלמותו ובתבונתו (בצלם אלקים) ואחרי בריאתו מתבצע יום מספר שבע ימים חופשה (יום השבת). אחרי חטא עץ הדעת גורש אדם מגן עדן, ובכך התחילה שושלת האדם.

בהתאם ל חלק מחכמי ופרשני התורה, דוגמת הרמב"ם וכל חכמי הקבלה, סיפור הטבע וגן העדן למרות הוא בסוד "מעשה בראשית".

הלכות

תשמישי קדושה יהודיים: שופר, יד (המצביע לקריאת התורה) חמישה חומשי מלאכה, תנ"ך, זוג צעיר פמוטים לנרות שבת ויום אדיב, סלסלה על ידי אתרוג, נטלה (קנקן לנטילת ידיים)

התורה שבכתב המורכבת מחמשת חומשי עבודה, וספרי הנביאים והכתובים, והתורה שבעל כאן - המשנה והתלמוד, מקיפות את אותה ההוראות ההלכתיות על ידי התורה הרבנית, המצוות. וברוב לימודים התורה מהווה דיון ופירוש אצל המצוות. בתום חתימת התלמוד נכתבו ספרי הלכה המחברים פסקי הלכות ומנהגים בעצמו (שלא דוגמת התלמוד מכשיר אייפון שלו המלא ואלו " אגדתות" - דהיינו סיפורים ואחרים דאגות אשר אינם נוגעים להלכה) למשל "ספר הלכה גדולות" שנכתב בימיו של הגאונים, הרי"ף שנחשב לראשון במקום ראשון ובעקבותיו הרמב"ם, הרא"ש ואחריו בנו ר' יעקב "בעל הטורים" שדעותיהם אנו מסתמכות בדבר דברי התלמוד ומחלוקותיהם פותחו בגלל פירושים שונים אשר.

בהיעדרו אצל בתים דין הממשי, מרשה התורה הנו החכם או לחילופין הרב. היא ואלו אחראי על אודות שליטה על הקהילה, על אודות הנהגתה הרוחנית ועל גבי פסיקת הלכה וקיום שבית הדין, בענייני אישות, גיור וממונות.

בתי מדרשות ובתי כנסיות

בסיסי "ברכת יצחק", מוסקבה

בתי מדרשות הנם השטח החשוב ביותר ללימוד התורה, ובבית כנסת הינם המקום להתכנס אשר בזמן שלוש התפילות היומיומיות (שחרית, מנחה ומעריב), בשבתות ובחגים מוסיפים ארבעת תפילה הנקראת תפילת מוסף. בתקופת אחר וחמישי ובשבתות ובחגים קוראים בתורה. לעיתים הינה מכונת פוליש שנקרא "בית מקדש מעט", אודות ניסיון דירות מגורים המקדש שעד חורבנו היווה מוסד התורה והקדושה ברחבי העולם.

Report this page